Protokollkalauz
 

A protokollnak az állami ünnepek, rendezvények mellett a nemzetközi jogban és az általa szabályozott diplomáciában van kiemelt jelentősége. Szabályai ma jórészt jogilag nem kötelezőek, de udvariasságból kölcsönösen betartott normáknak kell tekinteni.
A diplomáciai kapcsolatok történetének mindig is kísérője volt és marad a szertartásrend, helyenként és koronként ez uralta a diplomáciai gyakorlatot. A diplomáciai protokoll fogalmának tartalma ma is többrétű.
Jelentheti azokat a formulákat, melyekkel kezdődik, vagy végződik egy diplomáciai okmány.
E formulák lehetnek a bevezető részben (megszólítást, üdvözlés), de megtalálhatóak a záró részben is (elköszönés, dátum, aláírás).
Jelentheti azokat a jogi és nem jogi szabályokat, amelyek az államok képviselőinek egymás iránti magatartását szabályozzák.
Ezek a magatartási szabályok az államközi kapcsolatokban kiterjednek a hivatalos diplomáciai rendezvények rendjére, a diplomáciai képviselők rangelsőbbségére, az etikett, a viselkedés, és az öltözködés szabályaira.
A protokoll alkalmazási területe lehet nemzeti, nemzetközi és diplomáciai protokoll.
A nemzeti protokoll az egyes országok belső hivatalos eseményeire, rendezvényeire irányuló szabályok összessége, míg a nemzetközi protokollt a szuverén államok kapcsolataiban alkalmazzák, s annak részesei az egyes országok felső illetve legfelsőbb szintű vezetői.
A nemzetközi protokoll alapja az államok szuverén egyenjogúságának elve, vagyis a független ország a másik nemzet méltóságát megillető tisztelet.
A diplomáciai protokoll a nemzetközi protokoll egy korlátozottabb része, hiszen központi eleme a diplomácia. Itthon, külföldön (nemzetközi szervezetekben) ténykedő diplomáciai képviselők hivatalos eljárásainak, képviseleti tevékenységének szabályozása.
A diplomáciai protokoll története során a nemzetközi környezet változásával - az új helyzetekhez rugalmasan alkalmazkodva -, fogalmának tartalmi elemeit többször módosította, de a lényegét nem változtatta, csupán formái módosultak.
A fejlődés, a kor igényei szerint a ceremoniálisabb elemek az egyszerűsítés irányába haladtak, azonban a kölcsönös tisztelet kifejeződésének ebben az egyszerűsítésben is meg kell maradnia. A protokoll alapelveinek - az egyenjogúság, egyenlő bánásmód, az államok és képviselők iránti kölcsönös tisztelet - változatlanul kell érvényesülnie a nemzeti, a nemzetközi, a diplomáciai protokollban, hiszen a protokoll a rend és a stabilitás igényét fejezi ki a diplomáciai és a hivatalos államközi kapcsolatokban is.
A diplomáciai esemény, rendezvény is egyedi, megismételhetetlen, és bizonyos célt szolgál. Az Európai Unió új elemeket, eredetiséget és alkotószellemet hozó diplomáciai tevékenységet teremtett az Unió nemzetközi kapcsolataiban, s ez a protokoll területén is számos újítással járt.
A kalauz segít eligazodni a diplomáciai protokoll szabályai, normái között azoknak, akik még nem rendelkeznek kellő diplomáciai jártassággal. De segítséget nyújthat azoknak is, akik ilyen események szervezői, vendégei vagy vendéglátói lehetnek.